Ivar Hallström (1826−1901)

Den unge Barden No. 2 ("Men se! till Bardens grafhög går")

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1857 (enligt autografen)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: "Ord af Oscar Fredrik" (enligt autografen; avser prins Oscar Fredrik, sedermera kung Oscar II)
  • Uruppförande: "Exequerad [sic] på en af Hofsångaren Berg gifven Soirée ... Salon 1858" (enligt Enligt autofrafeautografen)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

I nottrycket nämns även "Corni, Trombe e Tromboni"

Soloröster/kör

tenor

Exempel på tryckta utgåvor

Sången ingår i samlingen Sångarens Bibliothek, samling af Arier Romanser och Visor vid Piano hemtade från olika tiders och nationers sånglitteratur, 2 Samlingen, Abr. Hirsch, Ed. nr 893

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ivar Hallströms arkiv, Kompositioner bd 2

Beskrivning av verket

(tempobeteckning saknas) h-moll 4/4 (C)


Verkkommentar

Sången ingår i 'Den unge barden. Ballad för soli och chör'


Libretto/text

[1.] Men se! till Bardens grafhög går
En dotter af hans fosterland;
Hon sorgsen vid hans urna står
i midnattsmånans [sic] milda brand 

[2.] Med längtan nyss sitt hjertas val
Hon väntat ifrån striden hem
i festligt smyckad bröllopssal;
Men bleka döden skiljde dem!