Ivar Hallström (1826−1901)

Vinterbild ("Hon hade så brådtom" [bråttom])

Skriv ut
  • Tillkomstår: Troligen 1880-talet (möjligen tidigare; Snoilskys dikt publicerades 1876)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Carl Snoilsky
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Runa. Minnesblad från Nordiska Museet 1888. Utgifvet af Artur Hazelius

Beskrivning av verket

Andante e-moll 3/8


Libretto/text

Hon hade så brådtom [sic], den bleka mö,
med tunna skor öfver gatans snö