• Tillkomstår: "Drottningholm den 26 Jujni 1873" (enligt autografen)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: D. Klockhoff
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: SP/Sv Ser. I: 5341

Beskrivning av verket

Andante e-moll (- E-dur) 4/4 (C)


Verkkommentar

Sången är skriven på ett mindre pappersark (brevpapper?) med Ivar Hallströms initialer i reliefftryck


Libretto/text

Liksom strömmen vågor lifvets stunder hasta.
Stranden, som de söka för att domna, stilla somna,
är en graf.