• Tillkomstår: "Stockholm d. 11 October [sic] 1854" (enligt autografen)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Stagnelius
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ivar Hallströms arkiv, Kompositioner bd 1 + Sånger bd 4

Beskrivning av verket

Adagio misterioso b-moll 2/4


Libretto/text

[1.] Quällens [sic] glesa flor af töcken
öfver våra ängar drar

[2.] Tyst i säkra nästen hvilar
fjäderskaran par och par