• Tillkomstår: "Stockholm i December 1853" (enligt autografen)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Thekla Knös
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ivar Hallströms arkiv, Kompositioner bd 1 + Sånger bd 4

Beskrivning av verket

Andante H-dur 6/8


Libretto/text

1. Jag minnes dig - jag minnes dig,
när mörker höljer jorden;
och stjernor [sic] le 

2. Då, i min natt, då, i min natt,
de kärleksfulla orden
från fordom le

3. Jag minnes dig - jag minnes dig,
der genom dalens ängar
går bäcken klar

4. Jag minnes dig - jag minnes dig,
då öfver själens strängar
en vårvind far