• Tillkomstår: "Stockholm i December 1853" (enligt autografen)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Thekla Knös
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ivar Hallströms arkiv, Kompositioner bd 1 + Sånger bd 4

Beskrivning av verket

Allegretto grazioso D-dur 6/8


Libretto/text

[1.] Mitt hjerta är en rosenknopp,
så sluten och så tyst 

[2.] En labyrinth [sic] af stilla glöd
jag tyst inom mig bär