• Tillkomstår: "Stockholm i Juni 1855" (enligt autografen)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Stagnelius
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ivar Hallströms arkiv, Kompositioner bd 1 + Sånger bd 4

Beskrivning av verket

Andantino b-moll 2/4


Libretto/text

1. För grafven jag ej bäfvar,
så fridsam kullen är

2. Ej mer af nöden smärtadt [sic],
ej gäckadt mer af hopp

3. Så kroppen hos sin moder
I stillhet slumra får

4. I gyllne morgonskyar
etheriskt han sig klär