• Tillkomstår: "Stockholm i December 1853" (enligt autografen)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Anna Maria Lenngren
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ivar Hallströms arkiv, Kompositioner bd 1

Beskrivning av verket

Allegretto - Enkelt E-dur 6/8


Libretto/text

1. Genom dalens stilla famn
denna källa tyst sig bryter 

2. Men då vid dess lugna flod
Vandrarn trött af möda dignar

3. Måtte himlen höra mig!
Må dess faders godhet gifva

4. Ver ärelystnans [sic] lott,
att i höga loftal blänka