• Tillkomstår: "Stockholm den 31 December 1854" (enligt autografen)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Xxxxx (enligt Kompositioner bd 1; avser troligen prins Oscar, sedermera kung Oscar II), "Ord af X." (enligt Sånger bd 4)
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ivar Hallströms arkiv, Kompositioner bd 1 + Sånger bd 4

Beskrivning av verket

Ej för långsamt a-moll 2/4


Libretto/text

1. Då yngling jag var, hade kärast jag
ett afsides fönster bland andra

(resterande verser saknas i Kompositioner bd 1 och Sånger bd 4)