• Tillkomstår: "Stockholm i Febr. 1854" (enligt autografen)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Erik Johan Stagnelius (1793-1823), ur Lyriska dikter intill tiden omkring 1818
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ivar Hallströms arkiv, Kompositioner bd 1 + Sånger bd 4

Beskrivning av verket

Andante F-dur 6/8


Libretto/text

1. När skuggor jorden hölja,
när dagens buller dör

2. Och stjernorna [sic] som tindra
i himlens blåa hus

3. Och paradisiskt stänker
en glädjedagg min hy