Ivar Hallström (1826−1901)

Vid min hunds död (i anl. af H. K. H. Prins Oscars hund, Tusses, död)

Skriv ut
  • Tillkomstår: "Sthlm d. 24 Dec. 1857" (enligt autografen)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Xxxxx (enligt autografen; avser troligen prins Oscar, sedermera kung Oscar II)
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ivar Hallströms arkiv, Kompositioner bd 1

Beskrivning av verket

Largo - Adagio - lento - Allegro - Largo g-moll - Ess-dur - Fiss-dur - Ess-dur - g-moll (- G-dur) 4/4 (C)


Verkkommentar

I närheten av Floras kulle i Drottningholms slottspark ligger en kunglig hundkyrkogård. På en av gravstenarna står namnet 'Tusse'.


Libretto/text

Farväl! farväl! för första gången
Din Herres röst ej lyder du,
min snälla hund!
min snälla hund!
Af döden fången
Din trohetsed är upplöst nu

Ack! hvem till kärlek ej bevektes,
som blicken i ditt öga såg;
när af din "matmors" hand du smektes,
Och vi din Herres fötter låg?!

När du mot skorpan tassen räckte
Och den ur handen lekfullt bröt,
Och se'n ditt vackra hufvud sträckte
till hvila i din Herres sköt?!

Hur agan fromt du kunde lida,
om kärleksfullt tillrättaförd.
Tyst smög du då intill min sida
Hvem såg det väl? Och blef ej rörd?

Men nu sof godt från ras och lekar,
och dröm inunder välkänd mark.
Vid sus af sekelsgamla ekar
uti den väna "Floras park"!

Der du var älskad saknad klagar,
då den ditt tomma halsband ser:
"Än kunna komma glada dagar,
Likväl Din make aldrig mer!