Ivar Hallström (1826−1901)

Strängalek (Stränga-lek)

Skriv ut
  • Tillkomstår: Troligen 1870- eller 1880-talet (autografen i Kompositioner bd 1 är odaterad, likaså den i Sånger bd 3)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: "Ord af Kung Oscar" (enligt autografen i Kompositioner bd 1; "Ord af Oscar Fredrik", enligt autografen i Sånger bd 3) [avser i båda fallen Oscar II]
  • Dedikation: "Till Olle Lemon" (enligt autografen i Sånger bd 3; avser troligen tenoren Olof Lemon [1866-1934)]
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ivar Hallströms arkiv, Kompositioner bd 1 + Sånger bd 3

Litteraturhänvisning

Dikten ingår i 'Konung Oscar II [-]Skrifter', Stockholm 1910 (andra upplagan)

Beskrivning av verket

Allegro maestoso (enligt Kompositioner bd 1; Allegro non tanto enligt Sånger bd 3) D-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Prins Oscar Fredrik kröntes till kung först 1872, vilket skulle kunna tyda på att autografen i Kompositioner bd 1 skrevs senare än den i Sånger bd 3


Libretto/text

Jag skyr den eld som grymt förtärt,
när en minut den flammat
de murkna stammar honom närt,
den glöd han tanklöst ammat