Ivar Hallström (1826−1901)

Ur Elfvornas quällar [sic] ("När dagens oro tystnar")

Skriv ut
  • Tillkomstår: "Stockholm i November 1853" (enligt autografen)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Thekla Knös (1815-1880)
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ivar Hallströms arkiv, Kompositioner bd 1 + Sånger bd 4

Beskrivning av verket

Andantino A-dur 4/4 (C)


Libretto/text

1. När dagens oro tystnar
uti ditt stilla bo

2. Ack sinnet längtar ofta
till någon okänd strand

3. När lugna vågor spegla
din frantids blåa berg