Ivar Hallström (1826−1901)

Vandrarns Aftonvisa

Skriv ut
  • Tillkomstår: "Stockholm den 11 November 1855" (enligt autografen)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: [Per Daniel Amadeus] Atterbom (1790-1855)
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ivar Hallströms arkiv, Kompositioner bd 1 + Sånger bd 4

Litteraturhänvisning

Samlade Dikter af P. D. A. Atterbom. Första Bandet. Leffler & Sebell, Upsala [sic], 1837

Beskrivning av verket

Kompositioner bd 1: Andantino a-moll (vers 1, 3, 5, 7, 9) - A-dur (vers 2, 4, 6, 8, 10) 3/8
Sånger bd 4: Andantino a-moll - A-dur (verserna sammanslagna 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10) 3/8


Libretto/text

1. Färdas jag verlden kring
så långt från Dig,
Dock i en hemlig ring
böjes min stig

2. Du är dess A och O,
ehvart [sic] jag vill;
Dig svors mitt hjerta tro,
när jag blef till 

3. Du var min bardomsbrud,
du var min vår;
Du är min tungas ljud,
Du är min tår

4. Engång [sic] jag var dig kär,
vi voro små;
Rosor och smultron här
gaf jag dig då

5. Rosor och smultronbär
skynda sin kos,
solstrålar slocknad är
innan det tros

6. Som man ett vallhorn hör
fjerran i skog,
gjensljuds-likt minnet dör,
aldrig hördt nog

7. Bäcken går saktelig
fram till sitt haf;
hjertat så klagar sig
fram till sin graf

8. Åren de dröja ej,
säga ej till;
Svara blott Glöm! och Nej!
på hvad man vill

9. Dock ler din ljufva bild
än i mitt bröst,
än talar, skör och mild,
till mig din röst

10. Fåfängt din suck mig hann,
Ack! allt försent;
gläds att du sakna kan!
Evigt och rent