• Tillkomstår: "Stockholm den 31 December 1854" (enligt autografen)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Xxxxx (enligt Kompositioner, bd 1; avser troligen prins Oscar, sedermera kung Oscar II), "Ord af X." (enligt Sånger, bd 4)
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ivar Hallströms arkiv, Kompositioner bd 1 + Sånger bd 4

Beskrivning av verket

Moderato G-dur 4/4 (C)


Libretto/text

1. Må andra uti lyckans famn
för Hedern eller guldet sjunga

2. Min älsklings namn är mig här kärt
till pris åt verldens hån att lemna

3. Ett annat hjerta våge [sic] fritt
att sjunga hvad för godt det finner

4. Du känner mig! Jag känner Dig!
mitt hjertas rena skära flamma

5. Så tystna då min klagosång,
Må dolda elden härda stålet

6. Då skall jag ropa högt ditt namn,
Du mina tankars trogna maka