Ivar Hallström (1826−1901)

Afskeds-Sång ("En krans här lägges för din fot")

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1859 (enligt autografen)
  • Verktyp: Blandad kör med soloröst(er) och instrument
  • Textförfattare: Oscar Fredrik (sedermera kung Oscar II)
  • Dedikation: "Till Fru Alethe Due vid hennes afresa till Wien, exequerad på en hos Hofsångaren Berg gifven Soiré, då till henne öfverlemnades ett exemplar af den bearbetade 20 folkvisorna" (enligt autografen)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

pno

Soloröster/kör

soloröst: sopran
kör: S.A.T.B.

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ivar Hallströms arkiv, Kompositioner bd 2

Beskrivning av verket

Andante Ess-dur 4/4 (C)


Libretto/text

[1.] Solo: En krans här lägges för din fot
af enkla blommor knuten (solo)
Kör: Som vänligt minne tag den med,
från tid som är förfluten (kör)

[2.] Solo: Förfluten, men ej död ändå,
Fastän det tros av mången
Kör: Men minnets quällssol [qvällssol] ej går ned,
Den strålar quar [sic] i sången