• Tillkomstår: Tillkomstår osäkert
  • Verktyp: Röst och piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ivar Hallströms arkiv, Kompositioner bd 2

Beskrivning av verket

(tempobeteckning saknas) d-moll 4/4 (C)


Libretto/text

1. Flicka du, som utaf denna dagen
lånt ett namn, så vackert som Marie

2. Lyssna noga till min lilla lexa [sic],
Äfven jag har varit tjugo år

3. Ägde äfven mina små talanger,
Fast man egenkär ej vara bör

4. Tiden slog så hastigt som jag drömde,
Ungomsåren vore som en dag

5. Hastigt jag min rygg åt verlden vände
Fann mig lycklig i en enslig vrå

6. Ack, Mamsell, får äran gratulera,
I den afsigt [sic] jag nu kommen är

7. Der ser jag båd' fästeman med flera,
Guld, presenter, pengar, gods och gård

8. Intet långt till får Mamsell stå fadder,
Resa bort, ha roligt, se sin vän

9. Någon liten blåser snart ut ljuset,
Hon får kärleksbref - och det blir snart

10. Pengar får Mamsell en dugtig [sic] summa,
Hon blir säkert gifter med en prest [sic]