• Tillkomstår: Troligen 1850-talet
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: R. Burns [Robert Burns, i översättning till tyskan av Wilhelm Gerhard]
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ivar Hallströms arkiv, Kompositioner bd 3 [Nr 28]

Beskrivning av verket

(tempobeteckning saknas) d-moll - F-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Sången finns även i sättning för blandad kör a cappella (alternativt manskvartett). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Ich schau' über Forth, hinüber nach Nord:
was helfen mir Nord und Hochlands Schnee?