• Tillkomstår: Troligen slutet av 1840-talet eller början av 1850-talet
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Johan Ludvig Runeberg
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ivar Hallströms arkiv, Kompositioner bd 3

Beskrivning av verket

Allegro f-moll 4/4 (C)


Libretto/text

Vinden blåser opp i hast,
Segel fylla stång och mast