• Tillkomstår: Troligen slutet av 1840-talet eller början av 1850-talet
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Malmström [avser troligen Bernhard Elis Malmström]
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ivar Hallströms arkiv, Kompositioner bd 3

Beskrivning av verket

(tempobeteckning saknas) fiss-moll 6/8


Libretto/text

[1.] Ensam öfver Oceanen
Stum och hopplös simmar Svanen

[2.] Ej han knotar, ej han klagar,
Endast jagar, evigt jagar 

[3.] Stunden längtar han tillbaka
till sitt hem och till sin maka

[4.] För hans blickar, dimomgjutet [sic]
Utaf ingen gräns omflutet

[5.] Gäckad, ångestfull kanhända
Från sin längtans tomma riken