• Tillkomstår: Troligen slutet av 1840-talet eller början av 1850-talet
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ivar Hallströms arkiv, Kompositioner bd 3

Beskrivning av verket

Allegro moderato b-moll - Gess-dur - b-moll 3/4