• Tillkomstår: Troligen slutet av 1840-talet eller början av 1850-talet
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Malmström [avser troligen Bernhard Elis Malmström]
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ivar Hallströms arkiv, Kompositioner bd 3

Beskrivning av verket

Allegro moderato G-dur 4/4 (C)


Libretto/text

[1.] Ren vårens vind den boja spränger,
som länge fängslat berg och dal 

[2.] Hur varmt natur ditt hjerta klappar,
mitt eget hjertas aning hör 

[3.] Mitt öga ler min tanke klarnar,
och rosor knoppas i mitt bröst