Ivar Hallström (1826−1901)

Hymn till Fosterlandet ur Operan 'Vikingarne' ("Hell dig, älskade nord")

Skriv ut
  • Tillkomstår: troligen 1870-talet (operan uruppfördes 1877)
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: [Frans Hedberg]
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

• Julius Bagge, J. B. 19
• Gehrmans Kvartett-Bibliotek N:r 7, Carl Gehrmans Musikförlag, C. G. 854

Beskrivning av verket

Maestoso Ess-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Sången finns även i sättning för blandad kör a cappella (S.A.T.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Hell dig, älskade nord,
du vår fädernejord! [sic]