Ivar Hallström (1826−1901)

Afskedsång vid Anna Hallströms, född Kolmodin, graf den 17 Januari 1857 ("Farväl! vi måste skiljas")

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1857 (enligt autografen)
  • Verktyp: Manskör och instrument
  • Textförfattare: "Ord af Franzén" (enligt autografen)
  • Uruppförande: "Exeque [sic] i Mariæ Magdalenæ [sic] kyrka. 1 Ten. Aktör Dahlgren. Musikhandl. Lundquist. 2. Ten. Fabr. Behrling. Grossh. Mellström. 1. Bas. Bokf. Thunman. Mekanikus [sic] Abelin 2 Bas. Bokh. Ekström. Aktör Willman. Orgel. Herr L. Norman." (enligt autografen i Kompositioner, bd 1)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

org

Soloröster/kör

T.T.B.B.

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ivar Hallströms arkiv, Kompositioner bd 1 + bd 2

Beskrivning av verket

Largo f-moll 3/4


Verkkommentar

Anna Hallström var gift med tonsättarens bror, Paul Wilhelm Hallström och avled 23 år gammal den 12 januari 1857.


Libretto/text

Farväl! vi måste skiljas,
så glädjen nått sin höjd.
Ack! jordens barn beviljas
blott ögonblick af fröjd