Ivar Hallström (1826−1901)

Cantat [Kantat] afsjungen vid S:t Erics 100åriga (hundraåriga) fest den 30 Nov. 1856 ("Dödsklockan ljuder")

Skriv ut

1. Chor/Chör
2. Recitatif (tenor)
3. Aria (bas) - Chor/Chör
4. Aria (tenor)
5. Trio med Chor/Chör
6. Chor/Chör

 • Tillkomstår: troligen 1856
 • Verktyp: Manskör med soloröst(er) och instrument
 • Textförfattare: 'Ord af Xxxxx' [Kompositioner, bd I] / Oscar Fredrik (sedermera kung Oscar II) [Kompositioner, bd II]
 • Uruppförande: Enligt autografen i Kompositioner, bd I:
  Exequerande [sic]:
  Anförare: Revisor Cronhamn [avser troligen Johan Peter Cronhamn (1803-1875)]
  Accompagnatör: Jag [sic]
  Sångare:
  1. Tenor: Herr Olof Strandberg (1816-1882), Herr Aktör Dahlgren [avser troligen Victor Dahlgren (1828-1892)], Doktor Höstman [sic], Sentryckar [sic] Björkman [avser troligen stentryckaren Nils Johan Björkman (1839-1882)]
  2. Tenor: Notarien Johansson, Notarien Ulfson, Notarien Ölander [avser troligen Per August Ölander (1824-1886)], Doktor Thegerström
  1. Bas: Herr D'Dubont [?], Not. Fogelström, Bokbindar [sic] Thegerström, Auditör Stenberg, ... Ivarsson [?], Not. Serndell [Sundell?]
  2. Bas: Not. Hæggström, Mekanikus [?] Abelin, Grosshandl. Österlind, Advocat Fisc. Björkman, Löjtnant Byström

  2, Recitatif: Tenor / Herr Strandberg /
  3. Aria: Herr Hæggström [bas]
  4. Aria: / Herr Strandberg /
  5. Trio med Chor: Hrr. Standberg, Ölander och Hæggström
 • Speltid: Ca. 5-10 min
 • Detaljerad speltid: speltid osäker

Instrumentering (besättning)

pno/org

Soloröster/kör

Soloröster: tenor, bas
Trio: tenor I, tenor II, bas I
Kör: T.T.B.B.

 • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
 • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ivar Hallströms arkiv, Kompositioner I + II samt separat, sammanbunden med kantaten "Klagen! Klagen!"

Beskrivning av verket

1. Chor (Kompositioner, bd I) / Chör (separat + Kompositoner, bd II): Largo - Maëstoso [sic] - Adagio c-moll - C-dur 4/4 (C)
2. Recitatif (tenor): (tembobeteckning saknas) d-moll - D-dur 4/4 (C)
3. Aria (bas) - Chor/Chör: Adagio - Moderato G-dur 4/4 (C)
4. Aria (tenor): Andante sostenuto D-dur 3/4
5. Trio med Chor/Chör: Adagio - Andante - Adagio G-dur 4/4 (C); attacca
6. Chor/Chör: Maëstoso - Adagio C-dur 4/4 (C)


Libretto/text

1. Chor/Chör: Dödsklockan ljuder, Dödsklockan ljuder, Skaparen bjuder åter ett sekel försvinna i dag
Mäktig du varit, tidsdrott [sic], som farit
Minnet, en sista, lysande gnista

2. Recitatif: Så lyssnen då bröder i norr och i söder (tenor)

3. Aria - Chor/Chör: Huru har du flullgjort dina pligter? (bas)
Men väg med sannings vigter [sic] (kör)

4. Aria: Snart löses då bindeln (tenor)

5. Trio med Chor/Chör: Känn! Broder din lott! (kör)
Väl kärleken lider, men segrar ändå (trio)
Känn, broder, din lott! (kör)

6. Chor/Chör: Ja, verkom [sic] då med nit vårt kall