Ivar Hallström (1826−1901)

Kantat afsjungen vid Minnesfesten efter Hans Majestät Konung Oscar I ("Klagen! Klagen!")

Skriv ut

1. Chör med tenor- och bassolo
2. Aria (tenor)
3. Recitativ (bas)
4. Solo-Quartett och Chör

  • Tillkomstår: 1860 (enligt autografen)
  • Verktyp: Manskör med soloröst(er) och instrument
  • Textförfattare: 'Ord af Oscar Fredrik' (sedermera kung Oscar II)
  • Speltid: Ca. 5-10 min
  • Detaljerad speltid: speltid osäker

Instrumentering (besättning)

(pno/org)

Soloröster/kör

Soloröster: tenor, bas
Solokvartett: tenor I, tenor II, bas I, bas II
Kör: T.T.B.B.

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ivar Hallströms arkiv (sammanbunden med kantaten "Dödsklockan ljuder")

Beskrivning av verket

1. Chör med tenor- och bassolo: Andante f-moll 6/4 - 4/4 (C)
2. Aria (tenor): Andante Ass-dur 3/4
3. Recitativ (bas): Largo C-dur 4/4 (C) (attacca)
4. Solo-Quartett och Chör: Andante maëstoso f-moll 4/4 (C)


Verkkommentar

Kung Oscar I avled den 8 juli 1859


Libretto/text

1. Chör: Klagen! Klagen! Klagen! Klagen!
Från oss är tagen, Från oss är tagen
Han, som oss älskat så högt och så varmt (kör)
Solo: I Bröder! I Bröder! Kännen hur oersättlig er förlust (tenor)
Solo: Ja, kännen djupt er sorg, att utur jordisk kungaborg (bas)

2. Aria: Ädle Konung! Ditt rika hjerta fruklöst ej sin kärlek gaf [sic] (tenor)

3. Rätt och sanning har du tjenat; skiljda hjertan du förenat (bas)

4. Solo-Quartett och Chör: Milda drott! Du segern vunnit
Dagarbetets lön och hvilan du funnit /.../
Farväl! Farväl! (solokvartett, kör)