Ivar Hallström (1826−1901)

Nero. Skådespel i 5 akter

Skriv ut
 • Tillkomstår: Troligen början av 1880-talet
 • Verktyp: Skådespelsmusik
 • Textförfattare: Pietro Cossa (svensk översättning: H. Westin [avser sannolikt Henric Laurentius Westin])
 • Uruppförande: 23 februari 1882 i Gustavianska operahuset, Stockholm.
  Medverkande:
  Klaudius, Cæsar Nero: Herr Elmlund
  Akte, frigifven slafvinna: Fröken Björkegren
  Egloge, grekisk slafvinna, danserska: Fru Dorsch-Bosin
  Varonilla Longina: Fröken Zetterberg
  Kluvius Rufus, förste senator: Herr Ohlsson
  Menekrates, komediant och hofnarr: Herr Thegerström
  Petronius, gammal gladiator: Herr Hanson
  Nevius, pantomimisk aktör: Herr Örtengren
  Babilius, stjerntydare: Herr Lindhagen
  Eulogius, slafhandlare: Herr Hamrin
  Vinicius, anförare för lifvakten: Herr Brander
  Mukro, krögare: Herr Sandstedt
  Icelus, centurion: Herr Torsslow
  Faon, frigifven slafv hos Nero: Herr Lundberg
  Epafroditus, frigifven slafv hos Nero: Herr Lindblad
  Pätus, sångare hos Nero: Herr Bentzon-Gyllich

  Slafvinnor. Frigifna slafvar. Præstorianer [sic; avser troligen pretorianer]. Soldater.

  Koreografi: Robert Sjöblom
 • Speltid: Ca. 120-180 min
 • Detaljerad speltid: "Börjas kl. 7 och slutas omkring kl. en qvart till 11 e. m." (enligt teateraffischen)
  Hallströms musik omfattar dock endast ett balettinslag (samt två Dryckessånger och en Melodram till ackompanjemang på harpa)

Instrumentering (besättning)

2**.2.2.2 / 2.2.3.0 / timp, perc, hp / str
(picc I+II)
perc: trgl, bass dr, cymb

Notmaterial/stämmor återfinns

Handskrivet stämmaterial finns i Musik- och teaterbibliotekets samlingar

 • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
 • Katalogsignum/kommentar till autografen: Kungl. Teatern Operetter & Tal-pjeser (N 12)

Beskrivning av verket

Handlingen tilldrager sig i Rom och dess omnejd.

1. Dryckessång: Allegretto moderato d-moll - D-dur 3/4 [enbart hp]

[2.] Ballet [sic]: Allegro e-moll (- E-dur) 4/4 (C) [orkester]

[3. eller 4.] Melodram: Allegro - Andantino - Maestoso - Moderato e-moll - G-dur - Ess-dur - c-moll - Ess-dur - h-moll - Ess-dur 4/4 (C) - 6/8 - 4/4 (C) [enbart hp]
[4. eller 3.] Dryckessång: Allegro moderato ciss-moll - E-dur - b-moll - Dess-dur 3/4 - 2/4 - 3/4 [enbart hp]


Verkkommentar

Baletten är placerad efter replikskiftet
"Lefve [sic] fäderneslandets fader!"
"Säg hellre: lefve Konstnären! för dig Lagerkransarne! [sic]"


Libretto/text

Melodram:

När uti bägarn vinet brusar
Oss sångens välljud mest förtjusar
Så drick! och jaga sorgen bort.

Och njut af kärleks ömma fröjd,
Ty, när du står på lifvets [sic] höjd,
Till dödens dal är vägen kort.

Ej glödande falernerns*/ drufva
På ranka grön du finna skall
I mörkets land, der [sic] sumpig tufva
Tar mot de dystra böljors svall,
I landet, der ibland de döda
Din mun du icke trycka får
Emot en flickas läppar röda.
Så drick! Ty när dig döden når
Det tomma intet återstår

*/ falerner = ett "namn på ett i forntiden högt berömt italienskt vin från Kampanien" [enligt Svenska Akademiens ordbok (1921)]

O helga Venus, som man tror
Från hafvets snäcka först såg dagen
Och nu uti Olympen bor,
Du skyddsgudinna för behagen!
Sänd oss din vällustdruckna blick!
Om jorden den ej skåda fick;
Sänkt ned från solbeglänsta höjder,
I saknad byttes menskans [sic] fröjder
Och all naturens glans förgick;

men går du fram bland jordens folk
för ljus och harmoni som tolk,
Då spirar konsten upp i spåren
som blommans knopp slår ut om våren.

Ljuslockiga gudinna! Dig
ett dyrkans altar [sic] jag bereder
På spetsen af den stolta stig
Som upp till Capitolium leder!

Numera Zeus är gammal vorden,
Ej honom resas altar opp.
Gudinna! Du är allt mitt hopp,
Så länge som jag dväljs på jorden.