Ivar Hallström (1826−1901)

Rolf Krake. Impromptu-Operett [Fornnordisk Operett] i 2 akter på fria [sic] vers. Akt I
[Akt II tonsatt av Vilhelm Svedbom]

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1880
  • Verktyp: Operett / Sångspel
  • Textförfattare: Edvard Forssberg (1848-1902)
  • Uruppförande: 21 april 1880 på Kongl. Dramatiska Teatern [Mindre Teatern], Stockholm
    Medverkande: Samfundet S. H. T. [ett parodiskt-studentikost ordenssällskap, med ursprung i Uppsalas akademiska studentliv, där Vilhelm Svedbom var medlem; S. H. T. står för 'salvo honoris titulo' eller 'sine honoris titulo' och är ett äldre sätt att titulera någon vars exakta yrkestitel el dyl man inte känner till]
  • Speltid: Ca. 40-50 min
  • Detaljerad speltid: Speltid osäker [avser hela verket]

Soloröster/kör

Soloröster:
Rolf, Dana Väldes drott
En Hofskald
Hottur, bortröfvad [sic] Normandisk prins
Bodvar Bjarke
1:ste Berserken [sic]
2:dre d:o
3:dje d:o
Adil, Uppsvearnes [sic] drott
Yrsa, hans hustru, Rolfs mor
Drifva, Yrsas sällskapsdam
Odins Prest
Kol Stallare

Kör: Berserkar, Sviagriser [sic]*-Ordensbröder, Slafvar
*/ Sveagris, en möjligen autentisk guldring "värd en tredjedel av Danmark" [enligt sägnen]

Exempel på tryckta utgåvor

Julius Bagge, J. B. 29 (1880) [klaverutdrag inkl texten separat med scenanvisningar]

Beskrivning av verket

Akt I
Rolfs vikingasal vid Lejre. I förgrunden till venster [sic] en benhög. Högsäte till höger och bord vid sidorna.
Förspel: Maestoso - Allegretto - Allegro E-dur - G-dur 3/4 - 2/4 - 4/4 (C)

Scen 1: Vid ridåns uppgång står scenen tom; buller i musiken; en dörr till höger öppnas hastigt och Hottur kommer inslungad på scenen; efter honom kastas ett stort lårben. Han skriker. Hottur tar upp lårbenet, försöker gnaga på det, lägger det på högen. Man hör buller. Hottur gömmer sig i benhögen.
Hottur

Scen 2: Hofskalden (inkommer, sipp och melankolisk, med en liten harpa i handen). Hottur (i benhögen). Berserkarnes marsch höres på afstånd. Hottur blir orolig och gömmer sig i benhögen. Skalden skyndar ut, marschen höres allt närmare.
Hofskalden, Hottur

Scen 3: Berserkarne [sic], anförde af Bodvar Bjerke, intåga. Hottur (i benhögen).
Hottur, Bodvar Bjerke. Berserkar
Marsch [instrumental]: Tempo di marcia - Allegro C-dur 4/4 (C)

Scen 4: Rolf Krake och Hofskalden (inkomma). Mjödhorn och stek bäras in - alla lägra sig vid borden. Hofskalden framträder beredvilligt och knäpper på harpan, men skjuts undan och går förtretad bort. Berserkarne slunga ben på Hottur.
Rolf, Hofskalden, Bodvar Bjerke, Hottur, 1:a Berserken, 2:dre Berserken. Berserkar

Scen 5: Hofskalden instörtar förskräckt. Han sjunker ned på en bänk. Bodvar Bjarke fattar honom i strupen, skakar honom. Hottur kryper till hälften ur benhögen. Hofskalden visar att manteln är sönderrifven. Alla drager Hottur ur högen. Bodvar Bjarke släpar ut Hottur, som jemrar och veklagar [sic] sig.
Hofskalden. De förre

Scen 6: Alla dricka. Hofskalden slår an några melankoliska ackorder [sic] på harpan.
De förre, utom Bodvar och Hottur

Scen 7: Bodvar Bjarke inkommer, svängande sitt blodiga svärd.
Bodvar Bjarke. De förre

Scen 8: Hottur inkommer, tager tvenne berserkar i krage, slår dem mot hvarandra och kastar dem till marken. Hofskalden framträder ifrigt [sic] och börjar slå på harpan. Hottur kör bort honom. Rolf leder fram Hottur till de andra.
Hottur. De förre

Scen 9: Svenner bära in löftesbägaren. Rolf fattar bägaren och stiger i högsätet. Larm och vapenbrak [hörs], hvarunder kämparne alltmera lifvas. Rolf tömmer hornet. Kören i vildt raseri.

Ridån faller.


Verkkommentar

För Akt II, se separat registrering.


Libretto/text

1. Scen och Kupletter
Aj, aj, aj, aj, aj fan! Nej, det är sant, jag blifvit [sic] hedning! /.../
Ack, annat var det i forna dar, när jag bland Franklands prinsar var /.../
Uppå en runstaf nyss jag räknat har, att det blir jul i dessa da'r /.../ (Hottur)

1. I Normandi fans Yvonette [sic] med lockar mörka som förtalet
2. Hon var min ungdoms ljufva dröm, ja, det må ingen, ingen klandra
3. Vid hennes fönster plär jag stå hvar afton med min lilla luta
4. En sommarnatt jag sjöng också, men sjöng så falskt, så falskt den natten (Hottur)

 

2. Kupletter
[1.]-[3.] En stackars hofpoet har sorger och förtret
[4.] En sagans hofpoet har dock sin salighet (Hofskalden)

 

3. Marsch. Kör af Berserkar. Scen. Kupletter med Kör.

Marsch [instrumental]

1. Från plundrade och brända länder berserkarskaran återvänder
2. Vi kämpar, enligt gamla vanor, ha mördat folk i långa banor (Berserkar)

Hell, ädle kämpar, varen här välkomne (Rolf)
Hell höge drott! (Bodvar Bjerke)
Hell, höge drott! (1ste och 2dre Berserken)
Hell hell hell hell hell! (Kör)
Vid hornens klang, vid sångens ljud jag bjuder på ett enkelt gästabud (Rolf)
Vid verldens slut, vid Blålands kust, der ankrade min drake just (1ste Berserken)
Oho! Oho! folket börja' att anälnda ett tusental, om inte fler (Kör)
Tänk, de borde passat väl: deras kroppar till din själ (Hottur)
Din rackare, din stackare! (Berserken)
Din rackare, din stackare! (Kör)
Allt under Åsars trägna vård min drake min drake kom till Miklagård (2dre Berserken)
I Vermeland ve' Frykens kust blef Bodvar Bjarke födder just (Bodvar Bjarke)
Sade han på samma sätt om sin skalle, fick han rätt! (Hottur)
Din rackare, din stackare! (Bodvar Bjarke)

 

4. Kupletter

1. En gång när endast kummel är sagohjeltars hem
2. När Pyteas från Massilia orakel blir till slut
3. När våra stackars qvinnor i stillhet ej få bli (Rolf)

Ja, skål derföre med horn i hand just för Montelius och Hildebrand (Kör)

 

5. Scen. Kupletter och Kör

Det gräsliga vidundret har nu kolat af; med detta svärd dess banesar jag gaf (Bodvar Bjarke)
Vid Auka Thor! I ären väl besatta, som vågen kämpen Hottur beskratta! (Hottur)
En riktig hjelte i hvarje tum, förskräckligt stark och förskräckligt dum (Bodvar Bjarke, Hottur)
Ert nya jag är mera värdt att prisa, det skall jag uti rimmad vers bevisa! (Hofskalden)
Hvad vill den der? Dra' du för fan! /.../
Nej, undan med hela bråten, poeten och harpolåten! (Hottur)

 

6. Final

Vid juletiden efter gammal sed, som städse rådt hos Danaväldets drott (Rolf)
Gif oss konstitution! (1[s]te och 2dre Bererserken)
Gif oss konstitution! (Bodvar Bjarke)
Så'n smörja! Nej, mitt bästa råd jag fått (Rolf)
Allt annat galet må du ta' (Hofskalden)
Upsala! Ja, Upsala! I Upsala vid Fyris strand /.../ ska' våra drakar slå mot land (Hottur)
Du, store kung med nobla later, säg kan du vara af med hundra brakteater (Hofskalden)
För himlens skull, här ä de, stackars karl! /.../ Så pressen flugsvamp bägaren uti, att det må bli berserkaraseri! /.../ Upsala! Ja, Upsala! I Upsala vid Fyris strand /.../ ska' våra drakar slå mot land (Rolf)
En liten nätt berserkagång (Rolf, Hottur)