Ivar Hallström (1826−1901)

"O ve! hvilken röst!". Duett ur operetten Hvita frun på Drottningholm [klaverutdrag]

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1846 eller 1847 (uppgifterna varierar)
  • Verktyp: Röster och piano
  • Textförfattare: Herman Sätherberg (1812-1897)
  • Uruppförande: Enligt Hallströms egen anteckning i autografen: "upförd på Kongl. Slottet i Januari 1848; Samma år upförd på Kongl Theatern", medan Kungl. Operans repertoararkiv uppger att premiären ägde rum där den 9 april 1847.

    Enligt Hallströms anteckning i autografen [avser sannolikt framförandet på Kungl. Slottet] sjöngs rollen som Grönberg av Löjtn. L. Löwegren [avser sannolikt Ludvig Löwegren (1817-1894)] och Gråberg av Kongl. Sekr. Silfverstolpe [Carl Silfverstolpe (1840-1899)]. Där finns även en notering om att rollen som Grönberg sjöngs av Herr Söderberg [avser troligen Johan Söderberg (1811-1853)] och Gråberg av Herr [Carl Johan] Uddman (1821-1876) [avser troligen framförandet på Kungl. Operan].
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

Grönberg (tenor)
Gråberg (bas)

1 tenor (Grönberg)
1 bas (Gråberg)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ivar Hallströms arkiv, Kompositioner bd 1 + bd 3

Beskrivning av verket

Allegro g-moll 4/4 (C)


Verkkommentar

Ivar Hallström skrev endast den här duetten, medan Prins Gustaf skrev den övriga musiken (se vidare separat registrering av hela verket).

Texten till duetten i partituret respektive som separat sång skiljer sig en aning åt.


Libretto/text

O ve! hvilken röst! Jag fasar! (Gråberg)
Hvilken blick! hvilken min! (Grönberg)
/.../
Ja, skynda, kom! O, skynda, kom! Ja, låt oss skynda, kom! (Grönberg, Gråberg)