• Tillkomstår: 1864 (?)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Carmen Sylva. Även svensk översättning.
  • Dedikation: Olof Lemon zugeeignet
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abraham Lundqvists Musikförlag

Beskrivning av verket

Mit Jubel D-dur 4/4 (C), 24 takter


Libretto/text

Ich bin jung, ich bin jung,
und die Welt sie ward mein,
ja, mein ist der Tag und sein Gehen!
Ich bin jung, ich bin jung!
In die Strahlen hinein will ich greifen
wie Frühlingswindwehen!
Ich bin jung, ich bin jung,
und das Herz ist so voll,
es will aus den Lippen mir schwellen!
Ich bin jung, ich bin jung,
und das Blut ist so toll,
es will aus den Adern mir quellen!
Ich bin jung, ich bin jung,
und viel süssen Gesang,
den legte mir Gott in die Kehle!
Ich bin jung, ich bin jung,
dass mit jauchzendem Klang
dem Himmel sich öffnet die Seele!