• Tillkomstår: Ca 1890-1900
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: A. Hjelm
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Beskrivning av verket

Lifligt med värme Ess-dur 4/4 (C) 36 takter


Libretto/text

Från granskogen drifvan [sic] nu droppar ner,
och allting i solljuset fröjdas och ler