1. Edelweiss
2. Wallvisa
3. Hösttankar
4. Välkommen åter
5. Sång till qvällens stjerna

 • Tillkomstår: Ca 1890-1900
 • Verktyp: Röst och piano
 • Textförfattare: A. Hjelm
 • Dedikation: 1. Edelweiss: Tillegnad Fru Anna Gibson
  2. Wallvisa: Till Fröken Anna Karlsson
  3. Hösttankar: Till Fröken Maria Widmark
  4. Välkommen åter: Till Helena Munktell
  5. Sång till qvällens stjerna: Till Fröken Maria Widmark
 • Speltid: Ca. 10-15 min

Exempel på tryckta utgåvor

Carl Warmuth, Christiania, C.W. 1995

Beskrivning av verket

1. Edelweiss: Andante, quasi Adagio F-dur 4/4 (C)
2. Wallvisa: Allegretto, quasi Andantino f-moll 3/4
3. Hösttankar: Långsam f-moll 4/4 (C)
4. Välkommen åter: Ej fort G-dur 4/4 (C)
5. Sång till qvällens stjerna: Andantino con dolcessa Dess-dur 4/4 (C)


Libretto/text

1. Edelweiss
Fostrad ej av salen bara,
men af frost också i snövit skrud 

2. Wallvisa
[V.] 1. Ränna dagen lång i skog och hagar
[V.] 2. Drifva hjorden fram till tjernens vatten
[V.] 3. Snart är hösten här med kulna dagar

3. Hösttankar
[V. 1.] Om än inom klostermurar Du ditt lif begrof
[V. 2.] Från förgängelse ej bergar bästa rikedom

4. Välkommen åter
Glad jag dig helsar du kära goda vän,
som flydde bort från drifvorna i norden! 

5. Sång till qvällens stjerna
Aftonstjerna blid uti skymningens frid
Dina strålar till jorden du sänder