Fredrik Hjort (1868-1941)

Kantat vid invigning af Latinläroverkets nybyggnad 1919 med ord af A.E. Friedlander och musik af Fredrik Hjort

Skriv ut

1. Introduktion och kör
2. Recitativ och Aria (Tenor)
3. Recitativ (Bas)
4. Kör
5. Aria (Bas)
6. Koral (Kör)

  • Tillkomstår: Eftra den 15/7 [15 juli] 1918 enligt autografpartituret
  • Verktyp: Blandad kör med soloröst(er) och orkester
  • Textförfattare: Axel Emanuel Friedlander (1849-1928)
  • Uruppförande: 30 april 1919 i Göteborgs Latinläroverk (nuvarande Hvitfeldtska gymnasiet)
  • Speltid: Ca. 25-30 min
  • Detaljerad speltid: Speltiden är uppskattad

Instrumentering (besättning)

1.1.2.1 / 2.0.0.0 / timp / str

Soloröster/kör

1 tenor, 1 bas
Blandad kör, S.A.T.B.

  • Katalogsignum/kommentar till autografen:

Beskrivning av verket

1. Introduction och No 1: Andante f-moll 4/4
2. Rec. och Aria (Tenor): Recitativ: Utan tempobeteckning F-dur 4/4, Aria: Utan tempobeteckning B-dur 4/4
3. Rec. (Bas): Utan tempobeteckning C-dur 4/4
4. Andantino E-dur 3/4
5. Mederato Ass-dur 4/4
6. Koral: Utan tempobeteckning C-dur 4/4


Libretto/text

1. Vi unga, som framåt i hoppet skrida
2. Recitativ: Vår lärdomsskola gamla anor har
Aria: Hell Aten, du bildningshärd
3. Men mer än Rom och Hellas är vår svenska odling dock så kär
4. Må Sveriges saga. Sveriges sång, som rört vårt hjärta mången gång
5. Mensklig bildning ej består och dess värde snart förgår
6. O du som evigt bliver och ej av växling vet