• Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Leonard Höijers arkiv

Beskrivning av verket

Andante, G-dur, 4/4, 13 takter


Verkkommentar

Denna körsång verkar vara bruksmusik, dvs den skrev sannolikt medan Höijer var organist och kantor i Katarina kyrka - och för användning där


Libretto/text

Gud, Dig allena vare ära genom Jesum Christum.

Ja. för allt hvad Du oss gifvit i Din Son,

den högsta gåfvan lof och pris vi Dig hembäre.

Halleluja.