Leonard Höijer (1815-1884)

Impromtu. Blommernes blomme

Skriv ut
  • Tillkomstår: Enligt anteckning på autografen komponerad i Sommensberg den 15 september 1879 på fm
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Jörgen Moe
  • Dedikation: Till Fru Anna Burchardt
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Leonard Höijers arkiv

Beskrivning av verket

Andantino, 3/4, A-dur,16 takter


Verkkommentar

Sången verkar vara en tillfällighetskomposition, tillkommen under en vistelse i Sommensberg (utanför Tranås?)


Libretto/text

Naar Vaaren sander paa li og fjeld,

oh vaecker urtene af dvalen,

da dufte södt fram hvert bakkehåld,

vel tusind blomster gjennem dalen. 

Men af dem alle er dog fagrest en,

den glindser skjaer, foruden ...

Og aander ud et sommerbud:

konvaller, blommornes blomme.