• Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Tonsättaren
  • Speltid: Ca. 5-10 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Leonard Höijers arkiv

Beskrivning av verket

Maestoso et energico, D-dur, 4/4


Libretto/text

Herrlige natt, med ditt himlaloft

besmyckadt af klara juveler!

Ljuft i din famn, vid violernas doft

sig himlen med jorden förmäler.

När högt från den glänsande Carlavagn

genom rymderna breder sig spherernas klang.

Herrliga natt, med ditt himlaloft,

besmyckadt af klara juveler!

Gynna den älskandes brinnande bön,

du natt, i din tystnad så skön!

En stund vill jag dröja Aurora! nära dig,

att under nattens slöja, i toner bikta mig.

Dina leende drömmar må omväfvda bli,

af accordernas smältande harmoni,

från en stjernsymphoni.

Nu Aurora, farväl!

slumra ljuft, slumra varm invid midnattens barm!