• Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Leonard Höijers arkiv

Beskrivning av verket

Andante, F-dur, 6/8, 10 takter


Verkkommentar

Körsången är sannolikt tillkommen medan Höijer arbetade i Katarina kyrka, det rör sig således om bruksmusik


Libretto/text

Min Gud och Far! på väg så svår,

här fjerran från mitt hem jag går.

Ack, led mig Dig, som allt förmår,

Din vilje ske, Din vilje ske!