Leonard Höijer (1815-1884)

Du för, o Jesu, ljusets här

Skriv ut
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Textförfattare: Orden af Beskow
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: I Leonard Höijers arkiv

Beskrivning av verket

F-moll, 4/4, 25 takter


Verkkommentar

Verket är sannolikt tillkommet under Höijers tid som organist i Katarina kyrka i Stockholm. Det kan karakteriseras som bruksmusik, dvs det skrevs till ett speciellt tillfälle. På autografen finns antecknat "passionspsalm".


Libretto/text

Du för, o Jesu, ljusets här.

Och strider med rättfärdighet.

En blodstänkt klädnad sjelf du bär.

Ett vittne om Din trofasthet.

Hvarmed Du stridde för de Dina,

Den dag Du utstod korsets pina.