Leonard Höijer (1815-1884)

Den fallne ("Der sitter en Ande")

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1836 enligt en anteckning på autografen
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Okänd
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: I Leonard Höijers arkiv

Beskrivning av verket

Ess-dur, 4/4, 16 takter


Verkkommentar

Verket ofullbordat - sångstämman komplett, pianoackompanjemanget saknas i några takter.


Libretto/text

Der sitter en Ande i jordelifvets band

och vaggar sitt sörjande hufvud

Så skönt ljuder psalmer från fjerran land,

ack, ges förlåtelse der ovan?

O, hvar får jag tröst, och hvar får jag ro?

Mig svarar blott grafven den kalla.

Sjung den Sången om Jesu Christ!

Den hjertat så underbart lugnar.