Emilie Holmberg (1821−1854)

Rizzio ("Jag vet ett land") ur Sånger för en eller flere [sic; flera] röster med accompagnement för Piano-Forte

Skriv ut
  • Tillkomstår: tillkomstår osäkert (tryckår 1835)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Euphrosyne [pseudonym för Julia Nyberg, f. Sverdström, 1785-1854; texten ingår i "Samlade dikter. Andra delen" (1832), men vissa rader är något annorlunda i sången]
  • Dedikation: "tillegnade Fru Ulrica Brendler" (enligt nottrycket; avser tonsättaren Eduard Brendlers hustru)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

sopran

Exempel på tryckta utgåvor

Östergrénska Musik & Bokhandeln, No 57 (?; otydligt tryck)

Beskrivning av verket

Larghetto e-moll 4/4 (C)


Verkkommentar

Samlingen innehåller:
Till Lyran
Flickan vid sjön
Lärkparet. Wexelsång [sic]
Rizzio
Wallgossen [sic]
Till en tonkonstnär
De tre Geniernas sång ur Psyche
Kolarflickan på Herrgården
Wintersång [sic]
Chorus. I ett sällskap af Svenska och Norrska [sic] Ynglingar [kvartett]
Tankar en morgon. Qvartett [sic]
Bön

Se vidare separat registrering av respektive sång


Libretto/text

[1.] Jag vet ett land, der ossians [sic; Ossians] harpa hvilar,
Bland forntids bragder i sin tysta graf [sic]

2. I känslans vår gick Rizzio med sin luta,
Sitt enda fadersarf [sic], från land till land 

3. O, sväfva för min själ, i minnets dager,
Min barndomshyddas himmel, evigt blå! 

4. Så Rizzio söng [sic] i skogens hvalf, det höga,
En afton, kustens återljud gaf svar

5. Till hofvet Rizzio kom; men sångens drömmar
Blott trifdes halft [sic] i praktfull kungasal