Emilie Holmberg (1821−1854)

Nio Sånger vid Piano-Forte. No 6. "Gå ej bort! Jag vill ej bli allena!"

Skriv ut
  • Tillkomstår: tillkomstår osäkert (tryckår 1843)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: "af författarinnan till Teckningar ur Hvardagslifvet" [sic; avser troligen Fredrika Bremer]
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

J. C. Hedbom, Stockholm

Beskrivning av verket

Andante affettuoso b-moll 4/4 (C)


Verkkommentar

Samlingen innehåller:
No 1. Servisk Sång
No 2. Hvad vill Du mer!?
No 3. Gökvisa
No 4. Det döende Barn
No 5. Hemlängtan
No 6. "Gå ej bort!"
No 7. Fiskarhustrun och hennes son
No 8. Le lever de l'Aurore
No 9. Afsked 

Se vidare separat registrering av respektive sång


Libretto/text

v: [sic] 1. Gå ej bort! Jag vill ej bli allena!
Jag vill se, jag vill dig äga än'

v: 3. Låt mig trycka dit intill mitt hjerta,
låt mig hvila vid ditt trogna bröst!

[någon text till vers 2 finns ej med i nottrycket]