Emilie Holmberg (1821−1854)

Bilder ur min Barndomswerld [sic; Barndomsvärld] ("Ja lid och hoppas") ur Sånger med accompagnement af Pianoforte. 3dje Häftet

Skriv ut
  • Tillkomstår: tillkomstår osäkert (tryckår troligen ca 1840)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Carlén [enligt nottrycket; avser Johan Gabriel Carlén (1814-1875), gift med författarinnan Emilie Flygare-Carlén; texten ingår i hans "Stycken på Vers" (utkom 1838)]
  • Dedikation: "Professorn vid Kongl. Musikaliska Academien Välborne Herr E. Drake vördnadsfullt tillegnade" [sic]
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Förlagsnamn saknas; stentryck av J. Meijer

Beskrivning av verket

Andante Ess-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Samlingen innehåller:
Skolgossarne. Duettino
I Skogen
Pensionsflickorna
Galerslafvens [sic] Sång
I en Väns Album
Bilder ur min Barndomswerld [sic]
Jägarn [sic] och Flickan [duett]

Se vidare separat registrering av respektive sång


Libretto/text

[1.] Ja lid och hoppas är en ståtlig lära,
som ofta gifs [sic] men ej så ofta följs

[2.] O! hvarför få [sic] vi ej tillbaka kalla
de glada stunder från en vandrad färd

[3.] Kom, barndomsfrid! och för mitt sorgsna sinne,
låt upp det vackra panoramats dörr

[4.] En gång när lifvets aftonstjernor blänka [sic],
och jag till hvila går den sista quäll [sic]