Emilie Holmberg (1821−1854)

Jägarn [sic; Jägaren] och Flickan ("Sköna Jägarlott!") ur Sånger med accompagnement af Pianoforte. 3dje Häftet [duett]

Skriv ut
  • Tillkomstår: tillkomstår osäkert (tryckår troligen ca 1840)
  • Verktyp: Röster och piano
  • Textförfattare: Euphrosyne [pseudonym för Julia Nyberg, f. Sverdström, 1785-1854; texten ingår i "Samlade dikter. Andra delen (1832)"]
  • Dedikation: "Professorn vid Kongl. Musikaliska Academien Välborne Herr E. Drake vördnadsfullt tillegnade" [sic]
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

[sopran, tenor]

Exempel på tryckta utgåvor

Förlagsnamn saknas; stentryck av J. Meijer

Beskrivning av verket

Allegretto. Vivace - un poco lento A-dur [trots fasta förtecken: 4#] 3/4


Verkkommentar

Samlingen innehåller:
Skolgossarne. Duettino
I Skogen
Pensionsflickorna
Galerslafvens [sic] Sång
I en Väns Album
Bilder ur min Barndomswerld [sic]
Jägarn [sic] och Flickan [duett]

Se vidare separat registrering av respektive sång


Libretto/text

1. Han: Sköna Jägarlott!
Frihet! Sommarfröjd!
Hon: Dig så varmt jag ber:
dröj en enda stund

2. Han: Åter tvångets band!
skönt ditt öga är
Hon: Till min trogna barm
vill jag sluta dig

3. Han: Ljuf din smekning är!
men förr'n [sic] solen gryr
Hon: Kärlek är min själ —
Styrkan är ditt lif! [sic]