Emilie Holmberg (1821−1854)

Vårlängtan eller Ebbas första kyss ("Sexton år min Tante jag följde") ur Sånger vid Piano-Forte. 4de Häftet

Skriv ut
  • Tillkomstår: tillkomstår osäkert (tryckår 1841)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Euphrosyne [pseudonym för Julia Nyberg, f. Sverdström, 1785-1854; texten ingår i "Samlade dikter. Andra delen (1832)]"
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Hirsch, No 143 (Hans Ahlborg Musik, Kopierad 2007)

Beskrivning av verket

Allegro grazioso D-dur 3/4


Verkkommentar

Samlingen innehåller:
Vårlängtan eller Ebbas första kyss
De frommas samband
Flickans klagan
Till en Ros
Vaggsång för mitt hjerta [sic]
Sista paret ut
Midsommarafton på landet
Pussarne [sic]
Stockholms-flickan på landet 

Se vidare separat registrering av respektive sång


Libretto/text

[1 v.] Sexton år min Tante [sic] jag följde
på visit i stadens larm

[2 v.] Dock hvad fröjd för hoppets sinne! —
i den slutna sällskapsrund

3 v. Snart en pantlek, ack, försåtligt
Vinkade i qvällens [sic] stund

4 v. Sömnlös jag den första gången
Drömde, hvad jag mer ej minns

5 v. "Kom han sedan?" — Trygg jag vågar
Göra hjertats [sic] första bikt