Emilie Holmberg (1821−1854)

Vaggsång för mitt hjerta [sic; hjärta] ("Sof oroliga hjerta sof! [Sov oroliga hjärta sov!]") ur Sånger vid Piano-Forte. 4de Häftet

Skriv ut
  • Tillkomstår: tillkomstår osäkert (tryckår 1841)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: [Johan Ludvig] Runeberg (1804-1877)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Hirsch, No 143 (Hans Ahlborg Musik, Kopierad 2007)

Beskrivning av verket

(tempobeteckning saknas) c-moll 6/8


Verkkommentar

Samlingen innehåller:
Vårlängtan eller Ebbas första kyss
De frommas samband
Flickans klagan
Till en Ros
Vaggsång för mitt hjerta [sic]
Sista paret ut
Midsommarafton på landet
Pussarne [sic]
Stockholms-flickan på landet 

Se vidare separat registrering av respektive sång


Libretto/text

[1 v.] Sof oroliga hjerta sof [sic]!
Glöm hvad verlden har ljuft och ledt [sic]

[2 v.] Hvarför [sic] ser du mot dagen än
säg hvad väntar du mer af den

4 v. [sic]*/ Sof som liljan, hon slumrar bort,
Flygtigt [sic] bruten af höstens vind

5 v. Hvarför sörja förflutna dar?
Hvarför minnas att sällt [sic] du var?

*/ versnumret avser strofnummer i Runebergs dikt