Emilie Holmberg (1821−1854)

Oxfösaren ("Vägen rätt fram") ur Nya Sånger med accompagnement af Pianoforte

Skriv ut
  • Tillkomstår: tillkomstår osäkert (tryckår 1839)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: "Ord af Dahlgren" [enligt nottrycket; avser Carl Fredrik Dahlgren (1816-1895); texten ingår i "Samlade Arbeten. Utgifne [sic] efter Författarens död. Andra delen" (tryckt 1847)]
  • Dedikation: "Hofsångaren Herr J.Berg Wördnadsfullt tillegnade" [sic] (enligt nottrycket)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Caron & Lundquist, Stockholm, No 6

Beskrivning av verket

Andante a-moll 3/4


Verkkommentar

Samlingen innehåller:
Äolsharpan [sic]
Zephyr och den gungande Flickan [duett]
Den gömda Spegeln
Le Prisonnier de Guerre
Adorateuren ("eller så skall han vara") [sic]
Oxfösaren
"Min söta Man"
Hymens Thermometer ("i frågor och svar")
Ufven [sic] och Lärkan
Fogelfängaren [sic]
Tusenskönan 

Se vidare separat registrering av respektive sång


Libretto/text

[1.] Vägen rätt fram,
Aldrig ta af [sic]

2. Kutande rygg,
Knekande [sic] knän

3. Herrar vid hof [sic],
Sägen [sic] på tro

4. Tjenstandar [sic] små,
Driften ni för