Oscar Hylén (1846-1885)

Qvartett (D-dur) för två Violiner, Viola och Violoncell af O.W. Hylén

Skriv ut

1. Allegro
2. Andante
3. Scherzo: Allegro
4. Final: Molto allegro quasi presto

  • Verktyp: Stråkkvartett
  • Speltid: 19 min
  • Detaljerad speltid: 19 min. (Frydénkvartetten)

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm, Abr. Hirsch, på Musikaliska konstföreningens förlag, stämmor (1870).

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

Litteraturhänvisning

Nils Castegren: "Franz Berwalds kompositionselever vid Musikkonservatoriet 1867-1868." (I STM 1974:1 (http://musikforskning.se/stm/STM1974/STM1974_1Castegren.pdf)

Beskrivning av verket

1. Allegro D-dur 3/4 /:66 takter:/117 takter, totalt 183 takter
2. Andante G-dur 3/4 106 takter
3. Scherzo: Allegro A-dur 3/4 52 takter, Trio d-moll 48 takter, Scherzo da capo e poi la Coda 52 + 17 takter, totalt 169 takter (inkl. d.c. & Coda)
4. Final: Molto allegro quasi presto D-dur alla breve /:86 takter:/119 takter, totalt 205 takter