Josef Jonsson (1887-1969)

En grav

opus 20 nr 2

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1946
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Oscar Stjerne
  • Speltid: 4 min

Exempel på tryckta utgåvor

Föreningen svenska tonsättare

Beskrivning av verket

Moderato, poco tranquillo fiss-moll 4/4, 5/4, 40 takter


Libretto/text

På min örtagård blekt faller kvällsstjärnans ljus, i min lind går den suckande höstvindens sus och höstkvällens skuggfloder flöda. Blicka milt, o min stjärna, gå sakta, o vind, sjung din sorgesång vyssjande stilla, min lind, som du sjöng för slumrande döda!

Ty här vilar en ros, som jag förr hade kär. Förvissnad och fallen i hösten hon är. Signad är sömnens gåva! När man givit sin glans och sin färg och sin doft, är det gott att få somna och varda till stoft.