Jacob Axel Josephson (1818-1880)

Drei Gesänge. An den Sturwind / Till stormvinden

opus 18 nr 3

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1851
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Rückert
  • Dedikation: "Adolf F. Lindblad zugeeignet" (enligt nottrycket)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Breitkopf & Härtel, Ed. nr 8839 (stycket är nr 2 i häftet)

Beskrivning av verket

Allegro con fuoco ma maestoso g-moll 12/8


Libretto/text

Mächtiger, der du wie Wipfel dir beugst / Mäktige, skogen dig helsar böjd