Jacob Axel Josephson (1818-1880)

Hell Sverige! ("Uppstånde båd' gammal och ung!") [sic]

Skriv ut
  • Tillkomstår: Tillkomstår osäkert
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: C. D. af Wirsén [avser Carl David af Wirsén (1842-1912)]
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sverges [sic] K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm, Abr. Lundquists Kongl. Musikhandel, (Ed. nr. saknas) [1897]
• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sveriges K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm, Femte upplagan, Abr. Lundquists Musikförlag, Abr. L. 3531

Beskrivning av verket

Kraftigt, ej fort Ess-dur 3/4


Libretto/text

1. Uppstånde båd' [sic] gammal och ung!
räck, broder, åt bröder din hand!

2. Upp bröder, ty dagen är vår,
till handling han kallar enhvar [sic]

3. Men bygger ej Herren vårt hus,
ack, fåfängt arbeta vi då